Eerste consult

Tijdens het eerste consult gaan we in gesprek over de klachten en de ontstaansgeschiedenis (de anamnese). Vaak maakt ook onderzoek met bioresonantie deel uit van onze werkwijze, waardoor een eerste diagnose kan worden gesteld. De gegevens uit de anamnese en de resultaten van bioresonantiemeting worden bij elkaar gelegd om inzicht te krijgen in de klacht. Met de anamnese kan zelfs worden teruggegaan in de tijd naar het moment waarop de klacht voor het eerst werd opgemerkt. Het kan nodig zijn om nog verder terug te gaan, waarbij zelfs informatie over de zwangerschap erbij wordt betrokken. De bioresonantietest geeft inzicht in de verstoring en er kan getest worden of er een tekort aan een bepaalde stof bestaat. Soms is aanvullend laboratoriumonderzoek nodig.

acupuntuur
Bicom en bed
Roze bloemen

.

Behandelingsplan

Vervolgens krijgt de cliënt een voorstel voor een behandelingsplan en wordt met de cliënt besproken welke acties hij/zijzelf kan ondernemen om zijn genezing te bespoedigen. Dit kan zijn een advies voor het gebruik van een voedingssupplement, een specifieke celzout en/of een homeopathisch middel. Daarnaast kunnen behandelingsfrequenties van de bioresonantiesessie op een remedie of chip worden geladen om het behandelingseffect thuis te verlengen.

Vervolgconsult

Tijdens een vervolgconsult wordt de stand van zaken besproken en stellen we, indien nodig, de behandeling bij. Een consult heeft een vast tarief. Kijk onder tarieven en eventueel onder vergoedingen.

Als aanvulling op reguliere geneeswijze

Een natuurgeneeskundige behandeling of orthomoleculaire therapie kan de reguliere geneeswijzen aanvullen, maar niet vervangen. De cliënt heeft zelf de verantwoordelijkheid om bij klachten altijd eerst zijn behandelend arts te bellen of te consulteren.