Tijdens het eerste consult worden de gegevens uit de anamnese en de resultaten van bioresonantiemeting bij elkaar gelegd om inzicht te krijgen in de klacht. Met de anamnese kan zelfs worden teruggegaan in de tijd naar het moment waarop de klacht voor het eerst werd opgemerkt. Het kan nodig zijn om nog verder terug te gaan, en dat zelfs informatie over de zwangerschap erbij te betrekken. De bioresonantietest geeft inzicht in de oorzaak van de klacht en er kan getest worden of een tekort aan een bepaalde stof bestaat. Soms is aanvullend laboratoriumonderzoek nodig.

Vervolgens krijgt de cliënt een voorstel voor een behandelingplan en wordt met de cliënt besproken welke acties hij/zijzelf kan ondernemen om zijn genezing te bespoedigen. Dit kan zijn een advies voor het gebruik van een voedingssupplement, een specifieke celzout en een homeopathisch middel. Daarnaast kunnen behandelingsfrequenties van de bioresonantiesessie op een remedie of chip worden geladen om het behandelingseffect thuis te verlengen.

Tijdens een vervolgconsult wordt de stand van zaken besproken en stellen we, indien nodig, de behandeling bij.

Een consult heeft een vast tarief. Kijk onder consult voor de tarieven en eventuele vergoedingen.