Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (V.B.A.G.). vbag 001 kopie

Deze vereniging werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de V.B.A.G. erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door de vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat V.B.A.G. nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland is.

Uitgangspunten zijn dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, zij continu nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van de leden. Bovendien kan de beroepsvereniging zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen (www.vbag.nl).

Door het lidmaatschap van de V.B.A.G. is Praktijk Kristal en Kristelle Nusteling ook aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (R.B.C.Z.) (www.rbcz.nu).

RBCZ-logo-def-2013-hoog-RLC