In de natuurgeneeskunde wordt gewerkt vanuit een holistische benadering. De aandacht wordt gericht op het functioneren van de mens als geheel vanuit het besef dat alles met elkaar is verbonden. Er wordt dus niet alleen naar de ziekte gekeken. De therapie is erop gericht om de oorzaak van de klacht te vinden. Wanneer de oorzaak wordt weggenomen kan er herstel optreden en zal de klacht verdwijnen.

k-PNI wiel