De Metavital Gezondheidsscan

Alle cellen in je lichaam zenden een bepaalde lichttrilling uit, ook wel biofotonen genoemd (Albert Popp, 1976). De frequentie van deze biofotonen verschilt per orgaan en weefsel. Zelfs tot op cel- en DNA-niveau zit hier verschil in. De biofotonen worden gebruikt door cellen om met elkaar te communiceren zowel op celniveau als op orgaanniveau. Zo wordt informatie met elkaar uitgewisseld.

Met het Metavital systeem kan eenvoudig en snel een vitaliteitsscan van je lichaam worden gemaakt. Met een soort koptelefoon, de biofotonen-triggersensor, worden deze unieke frequenties van je organen, weefsels en cellen opgevangen. Er kunnen zo’n 9 miljard punten in je lichaam worden gemeten tot op het kleinste niveau in het bio-energetische veld.

De gemeten frequenties worden vergeleken met standaardfrequenties die zijn opgeslagen in een uitgebreide database. Met behulp van wiskundige berekeningen wordt het functioneren van je organen, weefsels, cellen en DNA en lichaamsprocessen met een grote nauwkeurigheid in kaart worden gebracht. De geanalyseerde informatie wordt op een computerscherm in beeld gebracht.

Op deze manier kunnen aanwezige ziekteprocessen of een disbalans in je lichaam worden opgespoord. Door meting in het bio-energetische veld kan de tendens van een ziekteproces worden ontdekt, dus nog voor een ziekte tot een fysieke uiting is gekomen. Dit maakt de Metavital Vitaliteitsscan een vernuftig instrument binnen de preventieve zorg.

Vervolgens kan de Metavital Gezondheidsscan hetgeen dat in onbalans is ook behandelen door hier de juiste trilling naar toe te sturen. Zo kan het lichaam terug in balans komen en krijgt  je gezondheid een boost.

De Metavital Gezondheidsscan geeft een beeld van:

  • het functioneren van alle organen en lichaamsfuncties
  • de hormoonhuishouding
  • aanwezige ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten
  • aanwezige allergieën, voedselintoleranties en een verstoorde darmflora
  • de voedingsstatus wat betreft vitamines, mineralen en spoorelementen
  • een belasting met zware metalen, elektrosmog, restanten van medicatie en andere toxinen
  • aanwezige psycho-emotionele patronen

Het stellen van een diagnose is voorbehouden aan uw (huis)arts. De Metavital Gezondheidsscan kan alleen de tendensen in het bio-energetisch veld weergeven.

Deze vitaliteitsscan is verder doorontwikkeld uit de Oberon-pathfinder.

Techniek vanuit de kwantumfysica

De kwantumfysica is een deelgebied van de natuurkunde, dat zich bezighoudt met het gedrag van de allerkleinste deeltjes. De kwantumwetten gaan over de deeltjes die zó klein blijken te zijn dat de gewone wetten van Newton (17e eeuw) niet meer opgaan. In de zoektocht naar het allerkleinste deeltje is gebleken dat deze helemaal niet bestaan. Deeltjes zijn op te delen tot in het oneindige. Het bleek dat materie niet bestaat uit vaste deeltjes, maar uit pakketjes verdichte energie.

Einstein: “Hoge frequentie is licht en lage frequentie wordt materie. Materie is gestold licht.”

Het Metavital systeem werkt met Multi dimensionale Non-Lineaire Spectografie (MNLS). Het gebruikt longitudinale golven. Dit is een deeltjesgolf, waarbij een deeltje een ander deeltje aanstoot en zo de impuls verder brengt. Fysisch gezien een systeem van fotonen-oscillatoren (generator van golven: amplitude, frequentie en uitbreidingssnelheid). Door een mix van 4 dimensionale meting kan er dieper en nauwkeuriger in het lichaam worden gemeten. Een meting door de Metavital gezondheidsscan is dan ook 1.000-10.000x preciezer dan de NLS-systemen (transversale 2D golven).