cat_complementair_2020_internet
Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie Cat (Collectief Alternatief Therapeuten).

Therapeuten die aangesloten zijn bij het CAT worden geacht zich te houden van de beroepscode. In deze beroepscode wordt duidelijk weergegeven wat de richtlijnen zijn voor professionele praktijkvoering van een alternatieve of complementaire therapeut die onder GAT-tuchtrecht valt.
De aangesloten therapeuten moeten dan ook jaarlijks bij- en nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen (www.catcollectief.nl).

Door het lidmaatschap van CAT Collectief is Praktijk Kristal en Kristelle Nusteling ook aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (R.B.C.Z.) (www.rbcz.nu).

RBCZ-logo-def-2013-hoog-RLC