Als therapeut ben ik aangesloten bij twee beroepsorganisaties: CAT-vergoedbaar en Complementaire Kwaliteitstherapeuten. Als Kwaliteitstherapeut word ik geacht me te houden aan de beroepscode. In deze beroepscode staan de richtlijnen voor een professionele praktijkvoering van een complementaire therapeut. Daarnaast moeten de aangesloten therapeuten jaarlijks bij- en nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Als Kwaliteitstherapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie www.gatgeschillen.nl. Een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten www.batverzekeringen.nl. De polis heeft een volledige Wkkgz-dekking.

Als Kwaliteitstherapeut ben ik eveneens aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) (www.rbcz.nu). Als registertherapeut van RBCZ ben ik opgenomen in het TCZ-register en daarmee aangesloten bij een onafhankelijk tuchtcollege voor complementaire zorg: Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) (www.tcz.nu).