Inzichten uit biofysica liggen aan de basis van het BICOM bioresonantiesysteem. De BICOM bioresonantie is een diagnose en een therapiesysteem. Bioresonantie maakt onder meer gebruik van de electro-magnetische trillingen van de cliënt zelf. De BICOM wordt het meest ingezet bij het opsporen van storende substanties, welk vaak de werkelijke en verborgen oorzaak van menig aandoening is. Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten, schimmels en straling op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen cellen belemmerd. Een verstoorde celcommunicatie veroorzaakt uiteindelijk ziekte. Het doel van de therapie is de aanwezige ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.

Bicom-optima

Hoe werkt het BICOM bioresonantiesysteem

Met het Bicom-systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en hierdoor wordt hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is pijnloos. In veel gevallen kan zo getest worden welke allergieën aanwezig zijn en welke belastingen de cliënt ziek maakt. Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën (bv ziekte van Lyme), virussen (bv MRSA-virus, ziekte van Pfeiffer), parasieten, electrosmog, medicamenten, kleur-& smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam) en zware metalen. De therapeut kan uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben.

Bij welke klachten wordt bioresonantie ingezet

Bioresonantietherapie kan goed worden ingezet bij chronische vermoeidheid (CVS, ME), problemen met weerstand (chronische verkoudheid), reumatische klachten, neurologische klachten en pijnklachten (migraine), keel-, neus- en oorproblemen, allergieën, huid- en longaandoeningen, schildklieraandoeningen, sportletsel/blessures, kinderziekten en de gevolgen van inentingen, alsmede het opheffen van energetische blokkaden (bv gebit na tandbreuk door ongeval) en het ontgiften van het lichaam. Tevens aandoeningen aan maag, darm, lever en galblaas, lymfe, blaas en nieren zijn goed behandelbaar. Daarnaast kan de bioresonantietherapie goed worden ingezet bij het stoppen met roken en andere verslavingen.