Klachten door electrosmog

Veroorzakers van electrosmog belasting zijn onder andere (computer)monitors, internet/Wifi/bluetooth, magnetrons, GSM/GPRS/UMTS/DECT tefefoons, radio’s, televisies, TL-buizen, halogeenlampen, waterbedverwarmers, stroom- en hoogspanningskabels, stroomleidingen voor treinen/metro/trams, transformatiehuisjes, dynamo’s bij motoren, ioniserende en röntgenstraling.