Belasting van zware metalen

Wanneer we langdurig worden blootgesteld aan zware metalen kan dat leiden tot neurologische aandoeningen zoals achteruitgang van spieren, zenuwen. Je kunt verschijnselen krijgen die lijken op Alzheimer, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en spierdystrofie. De symptomen beginnen vaak heel subtiel, maar op de lange duur kan een intoxicatie uitgroeien tot serieuze aandoeningen en zelfs kanker veroorzaken.

Een vergiftiging kan worden veroorzaakt door zware metalen zoals kwik, aluminium, nikkel, lood, arseen, cadmium, barium, palladium en thallium. Er zijn ook zware metalen die behoren tot de essentiële spoorelementen, te weten zink, koper, cobalt, molybdeen en mangaan, welke we in zeer kleine hoeveelheden nodig hebben en uitsluitend bij een te hoge concentratie giftig zijn. Het verraderlijke aan zware metalen is dat ze overal om ons heen aanwezig zijn, zodat blootstelling onopgemerkt plaatsvindt.

Het eiwit metallothionine speelt een belangrijke rol in de eerste verdedigingslinie tegen zware metalen. Deze worden worden door metallothionine gebonden aan zink. Wanneer het metallothionine systeem door gebrek aan zink, organisch zwavel en het aminozuur l-cysteïne niet goed functioneert kunnen er intoxicaties ontstaan.