Aandoeningen aan luchtwegen

Aandoeningen aan luchtwegen als astma en longontsteking kunnen worden behandeld. COPD is een overkoepelende term voor verschillende ziekten aan de longen (emfyseem, chronische bronchitis) waarbij de longinhoud is afgenomen met als gevolg benauwdheid en kortademigheid. De longinhoud kan worden verbeterd met onder meer bioresonantie.